THÔNG TIN TRÌNH DIỄN THỰC TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

PHÂN VI SINH BioNATA

HUYỆN SA ĐÉC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tế đối chứng sau thu hoạch đạt sản lượng cao giảm được nhiều chi phí: Năng suất: 7,6 tấn/ha

- Đầu tư phân bón ít (chỉ sử dụng 1/2DAP + KCL) không sử dụng Urê, giảm thuốc trừ sâu rầy

HUYỆN THÁP MƯỜI XÃ THẠNH MỸ