Chào mừng các quí khách tham quan Website BioNATA200
   


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhóm 1: Cho cây Lúa

Nhóm 2: Cho cây Rau

Nhóm 3: Cho cây ăn Quả

Nhóm 4: Cho cây công nghiệp

Ghichú :-  Nên phun vào lúc sáng sớm hoạc xế chiều đề tránh tia nắng mặt trời làm giảm hiệu ứng

-  Lượng nước có thể pha loăng ra thêm sao cho phun hết diện tích canh tác

 


 
Tất cả các dữ liệu chúng tôi đưa ra có tính tham khảo, trong thực tế tuỳ tình hình cụ thể của giống cây trồng , đất đai thổ nhưỡng, khí hậu, lượng mưa của từng địa phương mà ta có thể linh động phun tưới
B
ioNATA
sao cho có hiệu quả nhất

Nên phun vào lúc sáng sớm hoặc xế chiều đề tránh tia nắng mặt trời làm giảm hiệu ứng

 
© DaiphongLtd-2008 BioNATA Produce All rights reserved. Designed by: Mai Binh Hung