TRẢ LỜI CÂU HỎI

 

 

 

 

 

Câu hỏi: Tại sao thế kỷ 21 ngày nay được xem là thế kỷ của nền khoa học về môi trường mà thế giới phải nhắm tới để làm môi trường ngày càng trong sạch hơn.

Đáp:

Sự nóng dần lên của trái đất qua hiệu ứng nhà kính là một phần lớn do con người gây ra, do sự coi thường việc kiểm soát những chất thải đang hủy hoại Môi trường thông qua những hoạt động chính như:

- Khói bụi từ các nhà máy, xe cộ lưu thông.

- Việc đốt cháy nhiên liệu như than đá, dầu hỏa của con người đã làm tăng mật độ tích tụ các loại khí đó trong khí quyển.

- Tiêu thụ những chất gây ô nhiễm môi trường (Phân bón hóa học, than đá ...)

- Nhiều tổ chức nghiên cứu khoa học đã kết luận rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu là do việc tăng lượng khí thải do các hoạt động của con người tao ra, và điều đó đang ngày càng gây tác động đáng kể đối với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức có trách nhiệm đối với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính được tảhi ra khí quyển bằng cách hoặc là hạn chế việc thải ra các loại khí đó hoặc thu hồi lại một lượng các khí đó từ khí quyển, thì chính việc ứng dụng Phân bón Vi sinh là đóng góp làm giảm khí thải một cách gián tiếp