TRẢ LỜI CÂU HỎI

 

 

 

 

 

Câu hỏi: Tại sao ứng dụng phân bón Sinh học BioNATA vào nông nghiệp vào đúng thời điểm này được coi là giải pháp: An toàn - Thông minh và Hiệu quả.

Đáp:

Dòng sản phẩm BioNATA đáp ứng được 3 vấn đề chính của nền Nông nghiệp mà các nước khoa học phát triển đạt đến là:

- BioNATA đảm bảo cho một môi trường không bị ô nhiễm, đó là vấn đề rất quan trọng mà các nền Nông nghiệp tiên tiến phải nhắm đến trong tương lai để không để lại mối họa môi trường cho thế hệ sau như những Phân bón hóa học thông thường khác như: Urea, NPK, DAP .. Đó chính là sự chọn lựa AN TOÀN cho thế hệ tương lai.

- BioNATA mang ý thức hệ to lớn trong việc phát triển tương lai bền vững của dòng sản phẩm được công nhận là Biologie 100%, người tiêu dùng ngày càng hiểu biết về mặt thực phẩm cần phải sạch và an toàn, phân bón phải đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng mà cho cả môi trường cho người làm ra sản phẩm đó chính là giải pháp Thông Minh khi chọn lựa này.

- BioNATA được đặc biệt dựa vào công nghệ sản xuất khép kín chủ động từ khâu nguyên liệu thiên nhiênvà tổng hợp chất xúc tác từ sự kết hợp từ Trường đại học + Viện nghiên cứu + Phòng thí nghiệm ứng dụng khoa học Châu âu, để sau đó mới sản xuất theo đơn đặt hàng với số lượng lớn để bảo đảm hiệu quả cao nhất so với bất kỳ loại phân bón Hóa học thông thường khác, đó là kết quả của sự đấu tranh không mệt mỏi vì môi trường trong sạch tương lai, sự kết hợp thành công hiệu quả với sự đóng góp to lớn của tổ chức Ủy ban Bảo vệ môi trường Châu âu. Đó chính là giải pháp Hiệu quả sự áp dụng thực tế cho Nông nghiệp sạch