Bienvenue Website BioNATA200.Com
   


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhóm 1: Cho cây Lúa

Nhóm 2: Cho cây Rau

Nhóm 3: Cho cây ăn Quả

Nhóm 4: Cho cây công nghiệp


 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chỉ hoàn toàn thay thế 100% phân urê

•  Thay thế khoảng 15-30% phân bổ trợ khác như: NPK, DAP

Theo dự kiến lượng phân sử dụng trên 1ha là: 850cc/ha/vu (tức tương đương 150-170 kg urê + 20-40 kg NPK hoặc DAP, 10kg -30kg KCL)

• Phun làm 3-4 lần /vụ

Số lần

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Sau khi sạ

7 - 10 ngày

18 – 25 ngày

35 – 40 ngày

Liều dùng

350 ml (0,35lít)

350 ml (0,35lít)

150 ml (0,2lít)

Lượng nước pha

90 lít

90

60

 

Ghichú : Lượng nước có thể pha loãng ra thêm sao cho phun hết diện tích canh tác

Chỉ hoàn toàn thay thế 100% phân urê

•  Thay thế khoảng 15-30% phân bổ trợ khác như: NPK, DAP

• Sử dụng 500cc - 700cc /ha/vụ (600ml tương đương với 120kg urê)

• Phun làm 2-3 lần /vụ

Số lần

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Sau khi sạ

5 - 8 ngày

15– 22 ngày

30– 35 ngày

Liều dùng

200 ml (0,2lít)

250 ml (0,25lít)

150 ml (0,15lít)

Lượng nước pha

60 lít

75 lít

45 lit

 

Ghichú : Lượng nước có thể pha loãng ra thêm sao cho phun hết diện tích canh tác

Chỉ hoàn toàn thay thế 100% phân urê

•  Thay thế khoảng 15-30% phân bổ trợ khác như: NPK, DAP

• Sử dụng 1,5lít - 2lít /ha/vụ (2lít tương đương với 400kg urê)

• Phun làm 3-4 lần /vụ

Số lần

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

   

Sau khi ươm

Sau thu hoạch vụ trước

Trước khi ra hoa tập trung

Trước khi ra hoa tập trung

Sau 15 ngày của đợt 3

Liều dùng

450 ml (0,45lít)

500 ml (0,5lít)

500 ml (0,5lít)

350 ml (0,35lít)

Lượng nước pha

135 lít

150 lít

150 lít

105 lít

 

Ghichú : Lượng nước có thể pha loãng ra thêm sao cho phun hết diện tích canh tác

   
   
   
   

 

 

 
   
Tất cả các dữ liệu chúng tôi đưa ra có tính tham khảo, trong thực tế tuỳ tình hình cụ thể của giống cây trồng , đất đai thổ nhưỡng, khí hậu, lượng mưa của từng địa phương mà ta có thể linh động phun tưới BioNATA200 sao cho có hiệu quả nhất
© DaiphongLtd-2008 BioNATA Produce All rights reserved. Designed by: Mai Binh Hung