GIỚI THIỆU CÔNG TY CN-SX-TM ĐẠI PHONG

CTY ĐỘC QUYỀN KHAI THÁC BẢN QUYỀN THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM - LÀO - CAMPUCHIA) SẢN PHẨM SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN BATBENEFIC SL TÂY BAN NHA - LUXEMBOURG

CTY TNHH CN SX TM ĐẠI PHONG

Dương Thanh Hùng: Giám đốc

1f/13a Bình giả, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel: (08) 38 122 060